Samfunnsviterne skal være rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønn, arbeidsliv og arbeidsvilkår. Medlemmer som driver egen virksomhet, som frilansere eller som selvstendig næringsdrivende, er en viktig gruppe for Samfunnsviterne. Vi tilbyr individuell bistand og et eget gründer-nettverk for denne medlemsgruppen. Samfunnsviterne driver også politisk påvirkningsarbeid for å bedre sosiale rettigheter og andre rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Medlemsfordeler for medlemmer som driver egen virksomhet

Medlemmer som driver egen virksomhet, som frilansere eller som selvstendig næringsdrivende, tilbys individuell bistand og et eget gründer-nettverk. Samfunnsviterne driver også politisk påvirkningsarbeid for å bedre sosiale rettigheter og andre rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Samfunnsviterne har følgende tilbud til medlemmer som driver egen virksomhet:

 

Juridiske tjenester/råd og veiledning:

 • Valg av selskapsform
 • Sosiale rettigheter
 • Innmelding i registre
 • Avtalerett
 • Ansettelser
 • Arbeidsgiverfunksjonen (hvis ansatte)
 • Rettighetsbeskyttelse
 • Konflikthåndtering

(Samfunnsviterne gir ikke råd/veiledning vedr. skatt og eiendom.)

 

Samarbeidsavtale med advokatfirmaet Lippestad:

Samfunnsviternes medlemmer som skal etablere egen virksomhet får nå tilbud om en «startpakke» innen juridisk rådgivning.

«Startpakke» til etablerere tilbys for en fastpris på kr. 8 000,- eks. mva og inkluderer inntil 8 timers bistand. I tillegg kommer gebyrer ved registrering i Brønnøysundregistrene. Rådgivningen gis av Advokatfirmaet Lippestad.

 

 

Rettigheter

Informasjon om sosiale rettigheter for frilansere, selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere.

Sammenligning av sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende i Norden.

 

Pensjon, forsikring og banktjenester:

 • Du kan opprette en svært gunstig pensjonsavtale gjennom vår samarbeidspartner Storebrand. Forutsigbare betingelser, relevant rådgivning og hjelp til å forstå pensjon er noen av fordelene vi har fremforhandlet. Mer informasjon om tilbudet finner du her, eller ved å kontakte Storebrand på tlf. 22 31 52 77, eller send e-post til bedrift@storebrand.no.
 • Samfunnsviterne har fremforhandlet en forsikringsavtale som sikrer medlemsbetingelser som er blant markedets beste. Gjennom avtalen har du til alle typer personforsikringer, samt gunstige næringslivsforsikringer. Les mer om Samfunnsviternes forsikring!

 

Lønn og karriere:

 

Gründernettverk:

 

Faglige kurs og rabattavtaler:

 

Bærekraftig forretningsdrift (prosjekt i oppstartsfasen):

 • Samarbeid mellom Samfunnsviterne og Econa og Sustainability Hub om opprettelse av en permanent Sustainability Hub som tilbyr medlemmene informasjon og råd om bærekraftig forretningsdrift, etc.

 

Politisk påvirkningsarbeid:

Samfunnsviterne driver politisk påvirkningsarbeid inn mot Akademikerne og inn mot myndigheter og offentlig debatt. Vi har også samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner.

Tankesmien Agenda og Samfunnsviterne har sammen jobbet med et prosjekt om frilansere og næringsdrivendes vilkår. Les notatet her! 

 

Vil du være med i Samfunnsviternes gründernettverk?

Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende og medlem av Samfunnsviterne? Da kan du bli med i Samfunnsviternes gründernettverk!

Frilansere og selvstendig næringsdrivende representerer en viktig gruppe i nåtidens og framtidens arbeidsliv. Samfunnsviterne ønsker å satse på denne medlemsgruppen framover, både fordi hver og en er viktige medlemmer for oss, men også fordi kontakten med denne medlemsgruppen vil kunne gi viktig kunnskap om behov og erfaringer til foreningens politiske påvirkningsarbeid. Samfunnsviterne ønsker å være en toneangivende aktør i arbeidet med å forme og utvikle arbeidslivets strukturer slik at vi kan finne god balanse mellom fleksibilitet og trygghet for alle.

Samfunnsviterne ønsker med dette i å invitere medlemmer som driver egen virksomhet, til å delta i et gründernettverk i foreningen.

Det legges opp til to møter pr. år med faglige innlegg og diskusjon og erfaringsutveksling rundt aktuelle temaer. Det er også opprettet en egen, lukket Facebook-gruppe for medlemmer som driver egen virksomhet.

Dersom du kunne tenke deg å delta i gründernettverket, ta kontakt med Elisabeth Østreng, fagsjef i Samfunnsviterne - eo@samfunnsviterne.no


BLI MEDLEM!