Samfunnsviterne skal være rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønn, arbeidsliv og arbeidsvilkår. Medlemmer som driver egen virksomhet, som frilansere eller som selvstendig næringsdrivende, er en viktig gruppe for Samfunnsviterne. Vi tilbyr individuell bistand og et eget gründer-nettverk for denne medlemsgruppen. Samfunnsviterne driver også politisk påvirkningsarbeid for å bedre sosiale rettigheter og andre rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Medlemsfordeler for medlemmer som driver egen virksomhet

Medlemmer som driver egen virksomhet, som frilansere eller som selvstendig næringsdrivende, tilbys individuell bistand og et eget gründer-nettverk. Samfunnsviterne driver også politisk påvirkningsarbeid for å bedre sosiale rettigheter og andre rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Samfunnsviterne har følgende tilbud til medlemmer som driver egen virksomhet:

 

Juridiske tjenester/råd og veiledning:

  • Valg av selskapsform
  • Sosiale rettigheter
  • Innmelding i registre
  • Avtalerett
  • Ansettelser
  • Arbeidsgiverfunksjonen (hvis ansatte)
  • Rettighetsbeskyttelse
  • Konflikthåndtering

(Samfunnsviterne gir ikke råd/veiledning vedr. skatt og eiendom.)

 

Samarbeidsavtale med advokatfirmaet Lippestad:

Samfunnsviternes medlemmer som skal etablere egen virksomhet får nå tilbud om en «startpakke» innen juridisk rådgivning.

«Startpakke» til etablerere tilbys for en fastpris på kr. 8 000,- eks. mva og inkluderer inntil 8 timers bistand. I tillegg kommer gebyrer ved registrering i Brønnøysundregistrene. Rådgivningen gis av Advokatfirmaet Lippestad.

 

 

Rettigheter

Informasjon om sosiale rettigheter for frilansere, selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere.

Sammenligning av sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende i Norden.

 

Pensjon, forsikring og banktjenester:


Pensjonsavtale:

På vegne av våre medlemmer har vi fremforhandlet en svært god og helhetlig samarbeidsavtale med Storebrand. Denne avtalen gir trygghet og forutsigbare priser på pensjon for alle medlemmer som driver egen virksomhet, og sikrer små bedrifter like gode avtaler som de største selskapene.

Pensjonspengene blir investert i selskapene som er best rustet for fremtiden, fordi vi mener det vil gi dere en størst mulig pensjonspott. Du får altså i pose og sekk: god avkastning og god samvittighet.

 

Storebrand Finansiell Rådgivning hjelper deg med å se muligheter og ta lønnsomme valg rundt din økonomi, både som privatperson og selvstendig næringsdrivende.

 

Ta kontakt med Storebrand for et uforpliktet tilbud på pensjon! Klikk her for å kontakte Storebrand eller ring Kundeteam Bedrift på telefon 22 31 52 77.

 

Pensjonsrådgivning

Usikker på hva du kan forvente i pensjon, eller har du andre spørsmål knyttet til pensjonsordningen din? Medlemmer får halv pris på pensjonsrådgivning inntil 4 timer hos aktuarselskapet Actecan.


Forsikring

Samfunnsviterne har fremforhandlet en forsikringsavtale hos Storebrand som sikrer medlemsbetingelser som er blant markedets beste. Gjennom avtalen har du til alle typer personforsikringer, samt gunstige næringslivsforsikringer. Les mer om Samfunnsviternes forsikring!

 

Bank:

Samfunnsviternes bankavtale med Danske Bank: God pris på lån og andre banktjenester. NB! Halv pris på bedriftspakke for bedrift og enkeltmannsforetak, herunder råd om eierskap, drift og finansiering

 

Lønn og karriere:

 

Gründernettverk:

 

Faglige kurs og rabattavtaler:

 

Bærekraftig forretningsdrift (prosjekt i oppstartsfasen):

  • Samarbeid mellom Samfunnsviterne og Econa og Sustainability Hub om opprettelse av en permanent Sustainability Hub som tilbyr medlemmene informasjon og råd om bærekraftig forretningsdrift, etc.

 

Politisk påvirkningsarbeid:

Samfunnsviterne driver politisk påvirkningsarbeid inn mot Akademikerne og inn mot myndigheter og offentlig debatt. Vi har også samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner.

Tankesmien Agenda og Samfunnsviterne har sammen jobbet med et prosjekt om frilansere og næringsdrivendes vilkår. Les notatet her! 

 

Vil du være med i Samfunnsviternes gründernettverk?

Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende og medlem av Samfunnsviterne? Da kan du bli med i Samfunnsviternes gründernettverk!

Frilansere og selvstendig næringsdrivende representerer en viktig gruppe i nåtidens og framtidens arbeidsliv. Samfunnsviterne ønsker å satse på denne medlemsgruppen framover, både fordi hver og en er viktige medlemmer for oss, men også fordi kontakten med denne medlemsgruppen vil kunne gi viktig kunnskap om behov og erfaringer til foreningens politiske påvirkningsarbeid. Samfunnsviterne ønsker å være en toneangivende aktør i arbeidet med å forme og utvikle arbeidslivets strukturer slik at vi kan finne god balanse mellom fleksibilitet og trygghet for alle.

Samfunnsviterne ønsker med dette i å invitere medlemmer som driver egen virksomhet, til å delta i et gründernettverk i foreningen.

Det legges opp til to møter pr. år med faglige innlegg og diskusjon og erfaringsutveksling rundt aktuelle temaer. Det er også opprettet en egen, lukket Facebook-gruppe for medlemmer som driver egen virksomhet.

Dersom du kunne tenke deg å delta i gründernettverket, ta kontakt med Elisabeth Østreng, seniorrådgiver i Samfunnsviterne - eo@samfunnsviterne.no


BLI MEDLEM!