Du søkte på "Lønn"

Viser 16-30 av 169 treff

Lønns- og forhandlingssystemet i Samfunnsbedriftene

Det kommunale tariffområdet Samfunnsbedriftene omfatter de av Samfunnsviternes medlemmer som jobber i konkurranseutsatte bedrifter nærmere omtalt i hovedtariffavtalen.

Publisert: | Sist endret:
Lønns- og forhandlingssystemet i KS

Det kommunale tariffområdet omfatter de av Samfunnsviternes medlemmer som jobber i kommuner og fylkeskommuner (kommunale/fylkeskommunale foretak), rettssubjekter med eget medlemskap i KS.

Publisert: | Sist endret:
Ta grep om egen lønn

Samfunnsviternes lønnsstatistikk viser at det er relativt liten lønnsforskjell på menn og kvinner de første årene i arbeidslivet. Men, etter fylte 30 år oppstår et lønnsgap som vedvarer ut hele karriereløpet.

Publisert: | Sist endret:
Fortsatt full lønn under sykdom

Sysselsettingsutvalget går inn for å beholde dagens sykelønnsnivå for arbeidstakere. Utvalget foreslår samtidig tiltak for å gi arbeidsgivere større incentiver for å få langtidsfraværet ned - og tettere samarbeid under sykemelding.

Publisert: | Sist endret:
Akademikerne til enighet med KS i lønnsforhandlingene

- Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent. Dette sikrer våre medlemmer som tilhører kapittel 4 økt kjøpekraft, noe som har vært viktig for oss i årets oppgjør, uttaler Frode Svartvatn, Samfunnsviternes representant i Akademikerne.

Publisert: | Sist endret:
Har du svart på lønnsundersøkelsen?

Hvert år sender Samfunnsviterne ut en lønnsundersøkelse til medlemmer. Svarene i undersøkelsen blir brukt til å utarbeide en årlig lønnsstatistikk.

Publisert: | Sist endret:
Akademikerne: Bekymret for at lønnsgapet til privat sektor øker

- Konkurransen om høyt utdannede er stor. Nå som mange i tillegg har en trangere økonomi, er det helt avgjørende at offentlig sektor bruker lønn som virkemiddel for å hindre at kompetansen forsvinner til det private, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Publisert: | Sist endret:
Lønn i privat sektor

Det skal lønne seg å ta høyere utdannelse. Samfunnsviterne er opptatt av at du skal få lønn som fortjent. Her får du vite hvordan du går frem for å få en høyere lønn.

Lønn i offentlig sektor

Samfunnsviterne jobber for at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. Vi jobber for at lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor reduseres. Blir du medlem hos oss, kjemper vi for at du får lønnen du fortjener.