Nyheter
- Totalt sett et godt budsjett for utdanning og forskning

- Totalt sett et godt budsjett for utdanning og forskning

Regjeringen har lagt fram et ambisiøst budsjett for utdanning, forskning og innovasjon. Det er en realvekst til forskning og utvikling på 4,1 prosent, og bevilgningene øker med 2,1 mrd. kroner i 2016. Å satse på kunnskapsutvikling er svært viktig i en periode med økende usikkerhet for norsk økonomi.

Statsbudsjettet: Innovasjon og utvikling

Statsbudsjettet: Innovasjon og utvikling

Samfunnsviterne støtter regjeringens ambisjoner for utvikling av offentlig og privat sektor, men savner en tydeligere satsning på videreutvikling av offentlig sektors rolle som sterk aktør i næringsutviklingen og i koblingen mellom næringsutvikling og tjenesteinnovasjon.

Framtidens skole

Framtidens skole

Hva må elevene lære i fremtidens skole? Det er tema i Ludvigsenutvalgets NOU-rapport "Fremtidens skole", som ble overlevert til kunnskapsministeren i juni i år. NOU-en er nå ute på høring med høringsfrist 15. oktober, og Samfunnsviterne har avgitt innspill til Akademikernes høringssvar.

Se flere nyheter >