Tariffoppgjøret 2014

Tariffoppgjøret 2014Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om både lønn og øvrige arbeidsvilkår samt tema partene bringer inn særskilt. Følg tariffoppgjøret 2014 her: 

Stat | Kommune (KS) | Oslo kommune | Spekter Helse

 

Sekretariatet stengt i påsken

Sekretariatet stengt i påsken

I forbindelse med påsken holder Samfunnsviternes sekretariat stengt fra mandag 14. april. Ved hastesaker er det likevel mulig å kontakte sekretariatet for bistand i lønns- og arbeidsspørsmål. Kontaktinfo finner du her.

- Benytt samfunnsvitere i politietterforskningen

- Benytt samfunnsvitere i politietterforskningen

- Politiet må rekruttere medarbeidere fra andre og nye grupper, ikke bare fra dem som kan løpe raskt og bære tungt, skriver tillitsvalgt for Samfunnsviterne i Oslo politidistrikt, Sofie Hove Stene (bildet), og leder for Politijuristene i Politi- og lensmannsetaten, Sverre Bromander, på NRK Ytring.

Presseklipp

Se flere nyheter >