Tariffoppgjøret 2014

Tariffoppgjøret 2014Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om både lønn og øvrige arbeidsvilkår samt tema partene bringer inn særskilt. Følg tariffoppgjøret 2014 her: 

Stat | Kommune (KS) | Oslo kommune | Spekter Helse

 

Forhandlingsstart i Spekter Helse

Forhandlingsstart i Spekter Helse

Fredag 25. april kl. 09.00 overleverte Akademikerne helse sitt krav i forbindelse med åpningen av forhandlingene i hovedoppgjøret.

- Benytt samfunnsvitere i politietterforskningen

- Benytt samfunnsvitere i politietterforskningen

- Politiet må rekruttere medarbeidere fra andre og nye grupper, ikke bare fra dem som kan løpe raskt og bære tungt, skriver tillitsvalgt for Samfunnsviterne i Oslo politidistrikt, Sofie Hove Stene (bildet), og leder for Politijuristene i Politi- og lensmannsetaten, Sverre Bromander, på NRK Ytring.

Presseklipp

Se flere nyheter >