Tariffoppgjøret 2014

Tariffoppgjøret 2014Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om både lønn og øvrige arbeidsvilkår samt tema partene bringer inn særskilt. Følg tariffoppgjøret 2014 her: 

Stat | Kommune (KS) | Oslo kommune | Spekter Helse

 

- Benytt samfunnsvitere i politietterforskningen

- Benytt samfunnsvitere i politietterforskningen

- Politiet må rekruttere medarbeidere fra andre og nye grupper, ikke bare fra dem som kan løpe raskt og bære tungt, skriver tillitsvalgt for Samfunnsviterne i Oslo politidistrikt, Sofie Hove Stene (bildet), og leder for Politijuristene i Politi- og lensmannsetaten, Sverre Bromander, på NRK Ytring.

Ny og bedre rente for medlemmer med boliglån i DNB

Ny og bedre rente for medlemmer med boliglån i DNB

DNB setter ned renten og tilbyr nye og bedre betingelser på boliglån for medlemmer av Samfunnsviterne gjennom Akademikeravtalen.

Presseklipp

Se flere nyheter >