Kommunal sektor

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Lønnsoppgjøret 2017

Om resultatet i årets oppgjør i KS og Samfunnsbedriftene

Etter å ha meklet 12 timer over fristen tirsdag 24. mai, kom Akademikerne til enighet med KS. I kommunal sektor forhandler Akademikerne for sine 13 medlemsforeninger og tre samarbeidsforeninger, som til sammen utgjør rundt 26 500 medlemmer. Her kan du lese mer om hva oppgjøret innebærer. Denne artikkelen ble også sendt ut som nyhetsbrev 20. juni.

Les mer

Enighet i KS

Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Les mer

Tonje Leborg

Bryter forhandlingene i kommunal sektor

– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

Les mer

Akademikerne kommune krever solid reallønnsvekst

Med et stort behov for høyt utdannede fagpersoner i kommune-Norge og et godt arbeidsmarked for medlemmene, krever Akademikerne solid reallønnsvekst for sine 27 000 medlemmer i kommunesektoren. Hovedoppgjøret er i gang.

Les mer