Virke/HUK

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Dato for forhandlingsstart og forhandlingsfrist kommer.