Virke/HUK

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

En person som skriver på en notatbok

Sentrale forhandlinger i Virke Huk

For landsoverenskomstene i Virke HUK-området gjennomføres sentrale forhandlinger fra 12.-14. september og 14.-15. november.

Les mer