Virke/HUK

Årets forhandlinger i Virke/HUK starter 7.-8.april. Frist for å komme til enighet er 8. april.