Samfunnsviterne tilbyr en rekke kurs og møteplasser for medlemmene. Kursene er for ulike målgrupper. Vi har også en rekke opplæringsfilmer tilgjengelig for Min side.

Samfunnsviterne tilbyr medlemmer en rekke kurs. Samfunnsviternes lokal-, fylkesavdelinger og studentlag inviterer medlemmer til faglige og sosiale møteplasser.

Medlemmer av Samfunnsviterne deltar kostnadsfritt på foreningens kurs, der ikke annet er angitt.

Følg med på Samfunnsviternes kurs- og aktivitetsoversikt.