Tariffområder og avtaleverk

Samfunnsviterne har medlemmer i de ulike tariffområdene - Staten, KS, Oslo kommune og Spekter helse. Samfunnsviterne har også medlemmer i privat sektor, spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter.

Samfunnsviternes medlemmer er omfattet av det tarioffområdet som er gjeldende for den virksomheten de jobber i.

Se Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk.

Sektorvise tariffavtaler, særavtaler og lønns- og forhandlingssystemet finner du under "Relaterte lenker".

Hvordan inngå tariffavtale

Samfunnsviterne oppfordrer sterkt partene på den enkelte arbeidsplass om å inngå tariffavtale. I en slik avtale vil de lokale parter vite hva som passer best for sine grupper, gjerne for å sikre fredsplikt, medbestemmelse for de ansatte, regulære lønnsøkninger samt evt andre goder, dermed bær gi gode forutsetninger for likebehandling av de ansatte. En tariffavtale kan på en annen side ha betydning i styringen av bedriftens, bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne.

Les mer