Veiledning i lønn

Samfunnsviterne skal være en pådriver i arbeidet med å styrke sammenhengen mellom utdanning, kompetanse og erfaring, og lønn. Samfunnsviterne skal utøve tariffpolitikk både lokalt og sentralt, og arbeide for å heve lønnsnivået til medlemmer i alle sektorer. Samfunnsviternes medlemmer har tilgang til lønnsstatistikk, råd og veiledning i lønnsforhandlinger.


En PC-skjerm som viser et kakediagram og diagrammer

Samfunnsviternes lønnsstatistikk

Les mer

En brun PC-veske

Lønn i offentlig sektor

Les mer

Pengeseddel

Lønn i privat sektor

Les mer