Referater fra fylkesledermøter

Referater fylkesledermøter 2020-22:


2022:

Referat fra felles møte med fylkeslederne, arbeidslivutsvalget og hovedstyret 12. september 2022

Referat fra møtet

Referat fra organisasjonsseminar (fylkesledermøte) med fylkeslederne, arbeidslivutsvalget og hovedstyret 28.-30. mars 2022

Referat fra møtet


Referat fra digitalt fylkesledermøte 25. januar 2022


2021:

Referat fra fylkesledermøte m. arbeidslivsutvalget (administrativt møte) 30. nov. 2021 

Presentasjoner fra møtet:

Oversikt over arrangementer i regi av fylkesavdelingene i 2021 ligger her


Referat fra fylkesledermøte 1.-2. september 2021


Referat fra fylkesledermøte 10. juni 2021

Presentasjoner fra møtet:


Referat fra fylkesledermøte 27. april 2021


2020:

Referat fra fylkesledermøte 16. desember 2020

Tilhørende vedlegg:

Tilhørende vedlegg: