Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

fylkesavdelingene

Referater fra fylkesledermøter

Her finner du referater fra fylkesledermøter.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Referater fra fylkesledermøter 

2024:

Referat fra administrativt fylkesledermøte 24. januar 2024

2023:

Referat fra organisasjonsseminar (fylkesledermøte) med fylkeslederne, arbeidslivutvalget og hovedstyret  16.-17. februar 2023

Referat fra organisasjonsseminar (fylkesledermøte) med fylkeslederne, arbeidslivutvalget og hovedstyret 4.-5. mai 2023

Referat fra administrativt fylkesledermøte 21. september 2023

Referat fra organisasjonsseminar (fylkesledermøte) med fylkeslederne, arbeidslivutvalget og hovedstyret 1. november 2023

2022:

Referat fra organisasjonsseminar (fylkesledermøte) med fylkeslederne, arbeidslivutvalget og hovedstyret 12. september 2022

Referat fra organisasjonsseminar (fylkesledermøte) med fylkeslederne, arbeidslivutvalget og hovedstyret 28.-30. mars 2022

Referat fra møtet

Referat fra digitalt fylkesledermøte 25. januar 2022

2021:

Referat fra fylkesledermøte m. arbeidslivsutvalget (administrativt møte) 30. nov. 2021 

Presentasjoner fra møtet:

Oversikt over arrangementer i regi av fylkesavdelingene i 2021 ligger her


Referat fra fylkesledermøte 1.-2. september 2021

Referat fra fylkesledermøte 10. juni 2021

Presentasjoner fra møtet:


Referat fra fylkesledermøte 27. april 2021

2020:

Referat fra fylkesledermøte 16. desember 2020

Tilhørende vedlegg:

Tilhørende vedlegg:

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom