fylkesavdelingene

Referater fra fylkesledermøter

Her finner du referater fra fylkesledermøter i perioden 2020-2022.

Publisert: | Sist endret:

Referater fylkesledermøter 2020-22

2022:

Referat fra felles møte med fylkeslederne, arbeidslivutvalget og hovedstyret 12. september 2022

Referat fra møtet

Referat fra organisasjonsseminar (fylkesledermøte) med fylkeslederne, arbeidslivutvalget og hovedstyret 28.-30. mars 2022

Referat fra møtet

Referat fra digitalt fylkesledermøte 25. januar 2022

2021:

Referat fra fylkesledermøte m. arbeidslivsutvalget (administrativt møte) 30. nov. 2021 

Presentasjoner fra møtet:

Oversikt over arrangementer i regi av fylkesavdelingene i 2021 ligger her


Referat fra fylkesledermøte 1.-2. september 2021

Referat fra fylkesledermøte 10. juni 2021

Presentasjoner fra møtet:


Referat fra fylkesledermøte 27. april 2021

2020:

Referat fra fylkesledermøte 16. desember 2020

Tilhørende vedlegg:

Tilhørende vedlegg: