Politiske innspill

Høring om revidering av gjeldende våpeninstruks for politiet

Samfunnsviterne viser til høringsbrev av 18.08.2014 om våpeninstruks for politiet fra Justis- og beredskapsdepartementet. Her følger Samfunnsviternes høringsuttalelse.

Les mer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Samfunnsviterne avga 15. september 2014 innspill og kommentarer til Akademikernes høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven.

Les mer

Høringsinnspill om reservasjonsordning for fastleger

Samfunnsviterne støtter ikke forslaget om å gi kommunene adgang til å inngi fastleger reservasjonsrett for henvisning til selvbestemt abort. Les hele høringsinnspillet fra mars 2014 her.

Les mer