Nyheter 2021

Tilbud om gratis BI-kurs for nyutdannede, unge, arbeidsledige og permitterte

Samfunnsviterne kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI og en rekke andre partnere tilby fem gratis digitale kurs for nyutannede, unge, arbeidsledige og permitterte.

Les mer

Akademikerne kom til enighet med Oslo kommune

Akademikerne brøt som kjent forhandlingene i tariffområdet Oslo kommune 30. april i år, sammen med UNIO, LO og YS.

Les mer

Enighet i Oslo-meklingen for Akademikerne

Akademikerne er kommet til enighet med Oslo kommune. Medlemmene er sikret en reallønnsvekst.

Les mer

Arbeidsplass

Akademikerne kom til enighet med KS

Akademikerne kommune brøt forhandlingene sammen med de øvrige sammenslutningene 30. april i år, med en meklingsfrist satt til 26. mai.

Les mer

Akademikerne enige med KS i meklingen

- Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

Les mer

Spørsmål og svar vedrørende UNIOs streik I KS-området og Oslo kommunes tariffområde

Unio er i streik i KS-området og i Oslo kommunes tariffområde. Les om hva dette betyr for deg som ansatt og medlem i KS-området eller i Oslo kommunes tariffområde.

Les mer

En plakat der det står Skravleuken med Samfunnsviterne

Gikk du glipp av Skravleuken?

Les mer

En mann blir testet for Covid-19

Samfunnsviterne støtter arbeidet til Leger Uten Grenser

Foto: Abhinay Chatteriee/MSF

Les mer

Det samiske flagget

Samfunnsviternes samepolitiske nettverk etablert

Det har vært stor interesse i Samfunnsviterne for å etablere et samepolitisk nettverk for å jobbe med utfordringer knyttet til den samiske befolkningens identitet og tilhørighet i arbeidslivet, og i samfunnet generelt. - Jeg er derfor svært glad for Samfunnsviternes samepolitiske nettverk nå formelt er etablert, sier generalsekretær i Samfunnsviterne, Gunn Elisabeth Myhren.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2021

I år er det et mellomoppgjør, som betyr at det først og fremst er lønn som skal forhandles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Samfunnsviterne vil fortløpende legge ut informasjon om mellomoppgjøret.

Les mer

Nytt digitalt kurstilbud: Hvordan fungere bedre i et digitalt arbeidsliv

I samarbeid med Impaktor tilbyr Samfunnsviterne fire nye kurs med umiddelbar tilgang.

Les mer

Nå får du enda bedre dekning på innboforsikring gjennom Storebrand

Fordelsavtalen med innboforsikring gjennom Storebrand har nå blitt enda bedre!

Les mer

To personer peker på en PC-skjerm.

Samfunnsviternes lønn i 2020

Les mer