Nyheter 2021

Merete Nilsson

Mer offensiv bærekraftspolitikk fra Samfunnsviterne

Samfunnsviterne ønsker et mer helhetlig syn på bærekraft, og vedtok derfor før jul et dokument med mer offensive standpunkter på feltet, sier Merete Nilsson

Les mer

Per Espen Stoksnes portrett

Per Espen Stoknes foredrag opptak

Onsdag 27.1 avholdt Per Espen Stoknes foredrag om sosial bærekraft. Opptaket er nå tilgjengelig.

Les mer

Har du svart på lønnsundersøkelsen?

Hvert år sender Samfunnsviterne ut en lønnsundersøkelse til medlemmer. Svarene i undersøkelsen blir brukt til å utarbeide en årlig lønnsstatistikk.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

Positiv klimamelding – som forplikter!

Samfunnsviterne deler regjeringens ambisjoner i klimameldingen som ble lagt fram 8. januar.

Les mer

Pensjonsavtale med Kron

I 2021 endres dagens ordning for innskuddspensjon. Med mindre man selv tar et aktivt valg vil alt av opptjent pensjon flyttes til den eksisterende arbeidsgivers leverandør.

Les mer

Delta i samisk nettverk

Samfunnsviterne ønsker å invitere alle medlemmer til å være med i et samisk nettverk. Nettverkets formål er å samle medlemmer som har et engasjement for samisk kultur, rettigheter og utfordringer knyttet til arbeidslivet.

Les mer