Nyheter 2020

Ta grep om egen lønn

Samfunnsviternes lønnsstatistikk viser at det er relativt liten lønnsforskjell på menn og kvinner de første årene i arbeidslivet. Men, etter fylte 30 år oppstår et lønnsgap som vedvarer ut hele karriereløpet.

Les mer

Endret fleksitid i Oslo kommune

Den 13.03.2020 ble det avholdt forhandlinger mellom Oslo kommune på den ene siden og forhandlingssammenslutningene på den annen side vedrørende midlertidig endring av fleksitidsavtalen på grunn av pågående spredning av Koronaviruset.

Les mer

Kalender

Kurs i Samfunnsviternes regi avlyses

I henhold til rådene fra helsemyndighetene, å redusere spredning av coronaviruset, har Samfunnsviterne nå besluttet å avlyse alle kurs i mars og april i regi av foreningen sentralt.

Les mer

Oppfordrer til smidighet i statlige virksomheter

Hovedsammenslutningene i staten har inngått en avtale som skal bidra til at statlige virksomheter får fleksibilitet til å organisere arbeidshverdagen og arbeidstiden.

Les mer

Samfunnsviterne overtar rolle som forslagsstiller av nemndsmedlemmer til UNE

Regjeringen foreslår at Samfunnsviterne overtar Utenriksdepartementets rolle som forslagsstiller av nemndsmedlemmer til Utlendingsnemnda

Les mer

Se vårt nye medlemstilbud!

Som medlem i Samfunnsviterne har du tilgang til en rekke medlemsfordeler.

Les mer

Kolleger på arbeidsplass

Tariffavtalen i kommunesektoren forlenges

Partene i kommunesektoren ble mandag 16. mars enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september.

Les mer

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Oppgjøret i privat sektor ble fredag kveld utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes.

Les mer

Utsettelse av tariffoppgjøret 2020 i KS-Bedrift

Partene er enige om å prolongere dagens hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter.

Les mer

Merete Nilsson

Nei, lokale lønnsforhandlinger undergraver ikke den norske modellen

LOs Roger Bjørnstad skriver i en kronikk i DN 18. februar om hvordan den norske modellen med små lønnsforskjeller skaper trygge arbeidsplasser og høy økonomisk vekst. Samfunnsviterne ønsker å nyansere Bjørnstads skepsis.

Les mer

Innspill til rapport om særfinansering av små fag

Det vises til invitasjon fra Kunnskapsdepartementet til å gi høringsuttalelse til rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Under følger innspill fra Samfunnsviterne til Akademikerne vedrørende ekspertgruppens vurderinger.

Les mer

Bli med på Arbeidslivets klimauke!

- For å løse klimautfordringene er vi helt avhengig av gode politiske valg, men det handler også om de valgene som vi alle gjør hver dag. Det er på alle arbeidsplassene rundt om i landet vi skaper de nye, grønne løsningene, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Les mer

Brudd i pensjonsforhandlingene om særalderspensjon

- Akademikerne jobbet for en løsning. Dette var ikke det utfallet vi ønsket, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam.

Les mer